Logo
Linker afbeelding

Visie

Het gaat eerst om WIE…

Simon Sinek bedacht na onderzoek bij succesvolle leiders in organisaties de Golden Circle van ‘Why, How, & What’. Hij ontdekte dat deze leiders en organisaties hun succes te danken hebben aan het juist níet uitgaan van het What (product, dienst), maar uitgaan van wáárom hun klanten een bepaalde behoefte hebben of keuze maken. Dit gaat veel meer over de (kern) waarden van organisaties en mensen en hun drijfveren (Why).

“Ik help mensen dromen, ontdekken én realiseren”

Ik voeg een vierde element toe, namelijk WHO. Om wíe gaat het en wie maakt het verschil? Ik ben ervan overtuigd dat mensen het verschil maken, zowel in het bedrijf, als met hun klanten. De identiteit van een organisatie of team, is gelegen in de (kern)waarden en drijfveren die de mensen in zich dragen, belangrijk vinden en uitdragen. Zíj zorgen voor samenwerking en resultaat, of juist het ontbreken daarvan… Ook Kotter heeft het in zijn werk over ‘eerst wie, dan wat’ (de leidende coalitie).

In mijn visie maken ménsen het verschil. Dat zoeken en vinden we samen. Eerst gaat het om WIE, dan om WAAROM en pas dan om WAT en HOE.