Logo
Linker afbeelding

Organisatie & management

Als organisatieadviseur leg ik me toe op vraagstukken zoals cultuurveranderingen, leiderschapsvragen, management development, interne en externe samenwerkingsvragen en structuurkwesties. Een voorbeeld uit de afgelopen periode is de vraag van een organisatie:  ‘We werken in een matrixstructuur en het werkt niet goed. Kun je ons daarbij helpen?’ Een andere organisatie vroeg: ‘We hebben directeuren die nieuwe resultaatverantwoordelijke teams moeten gaan aansturen. Hoe moet dat?’ Kijk, dat zijn vragen die erg goed bij mij passen, omdat ze op het snijvlak liggen van bedrijfskunde en personeel & organisatie. In co-makership vinden we oplossingen. Een belangrijk uitgangspunt is telkens: ‘mensen maken het verschil’.

René Bolier, CEO van OnRecruit:

‘Bij OnRecruit hebben we als ambitie om recruitment zo voorspelbaar mogelijk te maken. Zonder de prettige begeleiding van Edger waren we nooit zo snel tot zo’n snelle groei in volwassenheid van het recruitment-proces gekomen. We hebben nu volledig helder wat de kerncompetenties zijn waarop we moeten selecteren, via welk proces we dat het beste kunnen doen en hoe we dat proces zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.’

Edger: “Ik ben lid van de Orde van Organisatieadviseurs, gediplomeerd Management Consultant en verbonden aan de Business School Nederland”.

Deze bedrijven gingen u voor